STYRELSE

Vår styrelse

Carola Kylin

Ordförande

Heléne Germundsdotter Öqvist

Vice Ordförande

Elisabeth Lindberg Theblin

Skattmästare

Martin Du Hane

Christina Backman

Susanne Axelsson

Kajsa Fung

Adela Rivero

Verksamhetsansvarig, Adjungerad

Vakant

Klara Johansson

Sophie Nilsson