STADGAR

Stadgar

Extra årsmöte 26 oktober.

Årsmötet den 25 maj. Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till årsavgift samt valnämndens förslag:

Styrelsens förslag till årsavgiften är att den hålls oförändrad.
– Klicka här för att se >> Årsmötets presentation

§ 1. Ändamål

§ 2. Medlemskap

§ 3. Medlemsavgift

§ 4. Utträde

§ 5. Uteslutning

§ 6 Aktiviteter

§ 7. Kallelse till årsmöte

§ 8. Ordinarie årsmöte

§ 9. Extra årsmöte

§ 10. Rösträtt

§ 11. Styrelse

§ 12. Styrelsens beslutsmässighet

§ 13. Valnämnd

§ 14. Firmateckning

§ 15. Räkenskapsår, revision

§ 16. Ändring av stadgar

§ 17. Upplösning