STIFTELSEN VÄSTRA KRETSENS RESESTIPENDIEFOND! 


Sök stipendium

Nu kan du söka ett resestipendium från Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond. Fonden har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt underlätta studieresor för medlemmar i HHGA, Handelshögskolans Alumniförening. Stipendierna utdelas till företrädesvis yngre medlemmar som är väl meriterade och kan anses vara i behov av bidrag till resan. Både studerandemedlemmar och alumner är välkomna att söka. 

För att söka ska du vara medlem i HHGA. För alumner är årsavgiften 300 kr. För studerande är medlemskapet gratis. Ansökan är öppen. Styrelsen motiverar ej sina beslut och beslut kan ej överklagas.

Målgrupp:

  • HHGA Medlemmar
  • Företrädesvis yngre medlemmar
  • Studerandemedlemmar och alumner

Kontaktperson

Adela Rivero, verksamhetsansvarig HHGA.

Bli medlem idag!

Ansökningsperioden för 2023 är stängd

Har du frågor, kan du mejla till: adela.rivero@hhga.se