STIFTELSEN VÄSTRA KRETSENS RESESTIPENDIEFOND! 


Sök stipendium

Nu kan du söka ett resestipendium från Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond. Fonden har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt underlätta studieresor för medlemmar i Handels Vänner, Handelshögskolans Alumniförening. Stipendierna utdelas till företrädesvis yngre medlemmar som är väl meriterade och kan anses vara i behov av bidrag till resan.

Ansökan är för ett belopp på 5000 kr per person.

Både studerandemedlemmar och alumner är välkomna att söka. 

För att söka ska du vara medlem i Handels Vänner. För alumner är årsavgiften 300 kr. För studerande är medlemskapet gratis. Ansökan är öppen. Styrelsen motiverar ej sina beslut och beslut kan ej överklagas.

Målgrupp:

  • Handels Vänner Medlemmar
  • Företrädesvis yngre medlemmar
  • Studerandemedlemmar och alumner

Kontaktperson

Adela Rivero, verksamhetsansvarig Handels Vänner.

Bli medlem idag!

Ansökningsperioden för 2024 är öppen till efter sommaren.

Har du frågor, kan du mejla till: adela.rivero@handelsvanner.se