MITT I KARRIÄREN

Kommittéen Mitt i Karriären

Karriär, familj och andra intressen – hur ska ekvationen gå ihop? Vi som är Mitt i Karriären har samma utmaningar i livspusslet. Men för oss är det också viktigt att bibehålla och expandera vårt nätverk, att utbyta erfarenheter med likasinnade och då blir HHGA en naturlig plattform för detta. Vi bjuder in till intressanta seminarier och event som passar oss Mitt i Karriären.

NÄSTKOMMANDE AKTIVITET

Emil Norén

Ordförande

enoren2@hotmail.com

Elin Lindén

Sabrina Tietze

Angelika Gelin

Vill du vara med och bidra?

Vill du träffa engagerade människor och skapa spännande event? Kanske har du en tanke omen bra föredragshållare? Kanske vill du vara med i gruppen och påverka? Oavsett, kontakta oss!