Torsdagslunch med Nina Wittholt, YesP med ämnet Organisationskultur som framgångsfaktor

Välkommen på torsdagslunch för att lyssna på Nina Wittholt, YesP med ämnet Hur man skapar högpresterande organisationer genom att sätta fokus på kultur OCH struktur, relation OCH resultat.Handelsalumnen tillika managementkonsulten

Nina Wittholt från YesP Consulting gästar nätverket och talar om hur man använder organisationskulturen som hävstång för att förverkliga strategin och nå affärsmålen, och hur man gör för att skapa en kultur som präglas av arbetsglädje, resultatfokus, handlingskraft och samarbete.    Nina tog examen från juristprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg 1997. Under sin drygt 25-åriga karriär har Nina tillskansat sig en bred och djup erfarenhet av att leda strategiskt och operationellt förändringsarbete som chef, ledare och konsult. Hennes stora passion har alltid varit att locka fram det bästa i och utveckla organisationer, team och människor.

Välkommen!

Pris: 175 kr självkostnadspris

Plats: Hotell Heden, Sten Sturegatan 1

Tid: 11:40

ANMÄL DIG HÄR