Torsdagslunch med Jan Lindblom, Styrelseakademin

Hur man skapar struktur i bolagsstyrning och gör styrelsearbetet värdeskapande. Vanliga frågor om styrelsearbete.

Vad är egentligen värdeskapande styrelsearbete och hur går det till? När är det dags att ta in en extern styrelseledamot? Vad behöver jag tänka på som styrelseordförande, ledamot, ägare eller vd? Vad förväntas jag göra i en styrelse och vilka risker tar jag?

En genomgång om styrelsearbete och bolagsstyrning:

  • Ansvarsfördelning ägare/styrelse/vd
  • Ägardirektiv
  • Styrelseutvärdering
  • Valberedningens (ägarnas) uppgift och ansvar
  • Rekrytering av externa styrelseledamöter
  • Hög gemensam lägstanivå inom styrelsekunskap
  • Ansvarsförsäkring
  • Ersättning för styrelsearbete
  • Ökad styrelsekunskap och en europeisk certifiering genom styrelseutbildning

Varmt välkommen

Pris: 150 kr

Plats: Göteborgsrummet på Handelshögskolan

Tid: 11:30

ANMÄL DIG HÄR