ANSÖKAN FÖR HHGAS MENTORPROGRAM 2023 ÖPPET TILL 9 DECEMBER

VILL DU HA EN MENTOR?
Från och med början av 2018 erbjuder vi våra medlemmar ett mentorprogram. Programmet ger dig möjlighet att genom samtal med din mentor skapa utrymme för reflektion, eftertanke och personlig utveckling under ett år.

Vi vänder oss till medlemmar i alla åldrar, men för största möjliga utbyte är det bra om du jobbat minst två år efter examen. Du och din mentor kommer att få ett tydligt ramverk för att få ut både nytta och glädje av mentorskapet. Programmet har begränsat antal deltagare.

Ansökningsperioden för 2023 är öppen fram till 9 december 2022. Nästa programstart är planerad till februari 2023.

I år har vi deltagare i både Göteborg och Stockholm. Vid tillräckligt stort intresse från adepter i andra städer kan programmet komma att utvidgas till dessa.

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse för att vara mentor, kan du mejla till linda.edlund@essity.com

Programmets syfte är att:
* Generera ömsesidigt erfarenhetsutbyte
* Skapa höjd prestation, ge energi och stärka individer
* Bredda deltagarnas relationer och nätverk genom kamratligt stöd

Målgrupp:
* Medlemmar i Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening
* De med en vilja att utveckla sig själva
* De med viss tids arbetslivserfarenhet

Programmets innehåll:
* Ramverk och struktur kring mentorskapet
* Mötes plattform: 3-5 gemensamma träffar och ca 6 träffar med mentor
* Uppföljning

Programansvarig:
Linda Edlund, ordförande i Mentorskapskommittén leder programmet tillsammans med Adela Rivero, verksamhetsansvarig på HHGA.

ANMÄL DIG HÄR