HISTORIA

Du går upp för trappan, slår upp porten och kliver in…minns du din första dag på Handelshögskolan? Plötsligt kastades du in i en helt ny värld. En värld full av föreläsningar, tentor, inlämningsuppgifter men också en värld full av historia, av traditioner. Det var också här som så många av oss fick vänner för livet.

Så var det också för Axel Adler och hans 8 studiekamrater. När de 1925 klev ut ur portarna som färdiga ekonomer ville de inte tappa kontakten med varandra, så redan 1929 bildade de Ekonomföreningen i Göteborg. Där har vi vårt ursprung, där börjar Handels vänners historia.

Vi har ett starkt band till Handelshögskolans i Göteborg Studentkår, HHGS samt till skolan förstås, Handelshögskolan i Göteborg. Vi samarbetar i stort och smått, för tillsammans blir vi starkare. Vi arrangerar seminarier, lunchträffar och kvällsevent. Vårt nätverk är fortfarande i centrum. Mentorskap tar idag mer och mer plats. Vi nyttjar erfarna och kompetenta alumner för att guida nästa generations Handelsalumner i deras professionella utmaningar.

Nu satsar vi på att utrusta nästa generation av Handelsalumner med bra verktyg och ett utökat nätverk – allt för att lyckas framöver.

Visst vill även du vara med på denna resa? Behåll kontakten med dina studiekamrater, utöka ditt nätverk och bli en del av en fantastisk förening.

LIVSKRAFT, ENTREPRENÖRSKAP OCH ERFARENHETSUTBYTE

1923

Handelshögskolan i Göteborg etableras.

1925

Utexaminerades den första kullen (9 st)

1929

Nuvarande förening konstituerades.

1943

Föreningen etablerade titeln ”Civilekonom” i Sverige.

1950

Axel Adler överlät fastigheten på Vasagatan 58 till föreningen för en låg penning, Idag huserar restaurang Kometen där.

1951

Föreningen var först med att arrangera ”Skattedagar”.

1958

Fastigheten såldes för 750.000 kr och beloppet placerades i aktier vilket är grunden till föreningens goda ekonomi idag.

2001

Föreningen upphörde att vara en Krets i en riksorganisation och blev en självständig förening. Årsavgiften fastställdes till 300 kr som varit oförändrad sedan dess. Föreningen får åter egna lokaler som hyrs på Vasagatan 52 (Ekonomernas Hus).
De populära torsdagsluncherna startas liksom Valborgsfirandet.

2005

Föreningen flyttar till Avenyn 3.

2007

Föreningen går samman med Handels Vänner. Nya namnet Civilekonomföreningen Handels Vänner.

2011

Föreningen byter namn till ”Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening” och flyttar till nya lokaler på Avenyn 10. Tidningen Postekon kom med sitt sista nummer.

2018

Föreningen flyttar till Avenyn 21.

Om Handelshögsskolan

Lage Rosengren är fil.dr. i ekonomisk historia och var tidigare knuten till Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Lage Rosengren har sammanställt en rapport från institutionen och i den tecknas en bild av Handelshögskolans historia.

Axel Adler

I augusti 2018 utkom förlaget Tredroppar med boken ”Axel Adler” med undertiteln ”Från bonde till stordonator” av Malin Clausson, Lisa Thanner och Katharina Johansson. Boken har tillkommit med stöd av Adlerbertska stiftelserna och beskriver Axel Adlers liv och gärning 1878–1966.

Vi har fått den stora glädjen att här återge delar av boken.90 års jubileum

Se våra filmer från vårt 90 års jubileum med Jan Eliasson, Per Schilingmann, Erik Gatenholm, Malin Sundström och Pernilla Johnsson.