Extra årsmöte 2023-10-26

Proposition från styrelsen:
Styrelsen föreslår att ändra namn på alumniföreningen.

Årsmöte 2023-05-25

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till årsavgift samt valnämndens förslag:.

Styrelsens förslag till årsavgiften är att den hålls oförändrad.
– Klicka här för att se >> 

LIVSKRAFT, MENTORSKAP OCH ERFARENHETSUTBYTE